Vikten av att förbereda sig

Hos oss kan du inte bara beställa en begravning - vi hjälper även till med det mesta inom området familjejuridik, såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten med mera. Vidare så hjälper vi naturligtvis gärna till med din egen planering inför livets slut. Inte bara vad beträffar testamente och de juridiska bitarna, utan även med önskemål när det gäller hur själva begravningen ska gå till.

Kanske vill du även titta på försäkringsbiten. En begravningsförsäkring är ofta väldigt förmånlig och det kan kännas bra att veta att när den dagen kommer så behöver inte de anhöriga fundera kring begravningskostnaderna. Skriften "Inför livets slut" och formuläret "Önskemål inför livets slut" är du varmt välkommen in till oss för att hämta dem i tryckt form. Bägge är självklart kostnadsfria.