Våra produkter och tjänster

Vi på Ekenveds erhåller självklart ett fullt sortiment av de produkter som har samband med ett dödsfall, såsom kistor, urnor och gravvårdar. Även juridiska tjänster i samband med arvsskiften och bouppteckning hjälper vi naturligtvis till med.

Vad många kanske inte tänker på är att vi även har möjlighet att hjälpa till med den personliga planeringen i form av försäkringar, testamenten och inte minst dina egna önskemål inför livets slut.

Här nedan ser du några av våra tjänster och prodkter, men vi vet att de tjänster vi erbjuder är av personlig natur och du är alltid välkommen in till oss på byrån för ett personligt besök, där vi kan hjälpa till och besvara frågor i lugn och ro.

Kontakta oss för prisuppgifter och andra frågor.

Dödsannons

Att underrätta vänner och släktingar, är en av de tunga och svåra plikterna man har när en anhörig avlidit. Hur når man alla? Hur ska personer som inte nås av lokaltidningens dödsannons få veta vad som hänt?

Vi hjälper dig med både utformning och mediaval 

Här kan du själv förbereda vad dödsannonsen ska innehålla och hur den ska utformas

Förbered en annons

Ceremonin

Valet av kista och ev. urna är givetvis väldigt individuellt och personligt. Även valet av blommor vid dekoration är högst personligt. Här har vi samlat vårt normala utbud. Kontakta oss gärna för mer information.

 Kistor och urnor Blommor 

För blommor till ceremonin så rekommenderar vi Blomstermakarna i Mölndal

Bouppteckningar

Vid ett dödsfall måste en bouppteckning upprättas. Undantaget är om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna.

Då kan det räcka med en dödsboanmälan som kommunen gör.

Vi har kompetens för att hjälpa er med det mesta inom området familjejuridik, såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten med mera.

Vasa Bouppteckningsbyrå

Vad kostar en begravning?

En av de kanske vanligaste frågorna kring begravningar är just "Hur mycket kostar den". Frågan är naturligtvis svår att ge ett enkelt svar på, eftersom det är så många faktorer som spelar in. Vi har som auktoriserad begravningsbyrå alltid en detaljerad prislista tillgänglig.

En viktig faktor som påverkar kostnaden beror på var begravningen ska äga rum och på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara. Dra dig inte för att fråga vad saker och ting kostar. Vi lämnar alltid en skriftlig bekräftelse på vad vi har kommit överens om, med alla kostnader specificerade.

Vem betalar begravningen?

Som regel är det dödsboet, det vill säga den dödas tillgångar, som betalar begravningen. Betalningsansvarig till begravningsbyrån blir dock den som gör beställningen. I bland kan det finns försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Om det saknas pengar kan man få hjälp från kommunen med begravningskostnaderna. Det är viktigt att detta tas upp i ett tidigt skede för att kontakten med kommunen ska kunna ske snabbt.

En ungefärlig prisindikation

För att ge en indikation på begravningskostnaden kan man generellt sett utgå från att en begravning vanligen kostar mellan 20.000 kr och 30.000 kr. Då ingår kista, kistdekoration, nödvändiga transporter och bärare samt dödsannons. Även begravningsbyråns arbetskostnader samt eventuella församlingsavgifter ingår. Eventuell gravsten och bouppteckning tillkommer däremot. En gravsten kostar från ca 7.500 kr och uppåt, en bouppteckning från 4.500 kr.

Följande faktorer påverkar oftast priset:

  • Om det krävs flera eller långa transporter
  • Om hemförsamlingen debiterar höga avgifter eller kanske inga avgifter alls
  • Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar
  • Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester
  • Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen
  • Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på
  • Om man väljer en familjegravplats eller endast minneslund

Någon övre prisgräns för vad en begravning kan kosta finns egentligen inte.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning just ni är intresserad av.

Lokala traditioner

Av naturliga skäl så skiljer sig traditionerna åt mellan olika orter och regioner i Sverige på samma sätt som de självklart skiljer sig mellan olika platser i världen. Vi på Ekenveds Begravningsbyråer har naturligtvis stor erfarenhet av de lokala sedvänjorna och tar hänsyn till dessa i våra uppdrag.

Begravningstraditioner på vår ort

Har du frågor kring vad som gäller just här i vår region är du välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna om lokala seder och bruk.