Frågor / Länkar

Hur ordnar man en bra begravning? Vad kostar en begravning och vem betalar begravningen egentligen? Det finns många frågor i samband med sorg och dödsfall.

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring begravning. Hittar ni inte svaret här, så är ni välkomna att kontakta oss. Vi återkommer så snabbt vi kan.
 

Förberedelse inför begravning

Hur ordnar man en bra begravning?

En begravning är personlig, både för de efterlevande och den avlidne. Därför bör man lägga ner tid på att ordna en så bra begravning som möjligt. Vi rekommenderar alltid att:

 • Planera begravningen ordentligt. Gå igenom alla detaljer noggrant för att vara säker på att ni inte har glömt något.
 • Lyssna på allas önskemål. Lyssna på alla som stod den avlidne nära, även på barn och ungdomar inom familjen.
 • Anlita begravningsbyrå. Vi har många års erfarenhet och kunskap av att planera begravning och finns för dig/er genom hela processen. Vi känner till alla era alternativ och kan bidra med goda råd.

Hur förbereds en begravning?

Någon dag efter dödsfallet kontaktar de anhöriga oss på begravningsbyrån. Vi hjälper till med de praktiska arrangemangen, b.la. bisättning.

Vad innebär bisättning?

Bisättning innebär att den avlidne har gjorts i ordning, lagts i kista och flyttats från platsen för dödsfallet till ett gravkapell eller kyrka i väntan på begravning.

Kontakta begravningsförrättare

Innan begravningen har de anhöriga kontaktat den som ska förrätta begravningen, som t.ex. en präst eller borgerlig begravningsförrättare.
 

Kostnader begravning

Vad kostar begravning?

En begravning kostar oftast mellan 20 000 och 30 000kr. I priset ingår:

 • Kista
 • Kistdekoration
 • Nödvändiga transporter och bärare
 • Dödsannons
 • Begravningsbyråns kostnader
 • Eventuella församlingsavgifter

Kostnad för eventuell gravsten och bouppteckning tillkommer.

Vad kostar en gravsten?

En gravsten kostar från ca 7500kr och uppåt. Priset kan variera beroende på gravstenens utseende och tillverkning, som t.ex. vilket material gravstenen ska tillverkas i och om det ska vara text på gravstenen.

Vad kostar en gravsten med text?

En gravsten med text kostar från ca 5000kr extra utöver priset för gravstenen (från 7500kr), men det är svårt att säga ett exakt pris för just den gravsten ni tänkt er. Kontakta oss för en offert, så tar vi fram ett exakt pris.

Vad kostar en normal bouppteckning?

En bouppteckning kostar från 4500kr och uppåt.

Vad kostar en begravning om man inte är medlem i Svenska kyrkan?

Kostnad för begravning av någon som inte varit medlem i Svenska kyrkan kan bli hög. Kyrkoherden bestämmer om begravningen överhuvudtaget kan genomföras. Räkna åtminstone med att betala för präst, musiker m.m.

Begravningsavgiften (som alla betalar via skattsedeln) täcker kostnad för ceremonilokal, gravplats och transport mellan ceremonilokalen och bisättningslokal.

Vem betalar begravningen?

Kostnaden för begravningen brukar tas ur dödsboet, alltså inte från de efterlevande. Om tillgångarna i dödsboet inte är tillräckliga kan man ansöka om bidrag från kommunen, som kan hjälpa till med er begravningskostnad.

Kostnad för gravplats, kremation, kyrkolokal m.m. är oftast, men inte alltid, redan betalda via församlingsskatten. Som din begravningsbyrå kan vi hjälpa dig med alla ekonomiska frågor och ser till att eventuella försäkringar betalas ut.

Vad styr begravningens kostnad?

Kostnad för begravning varierar ofta beroende på följande faktorer:

 • Om det krävs flera eller långa transporter
 • Om det ska vara en familjegravplats eller minneslund
 • Om det ska vara sång, musik eller orkester på begravningen
 • Dödsannonsens storlek och ev. annonsering i flera tidningar
 • Om begravningen hålls inom annan församling än hemförsamlingen
 • Om hemförsamlingen tar mycket betalt, eller inga avgifter alls
 • Hur många gäster som blir inbjudna till begravningen och vad gästerna bjuds på, t.ex. fika, middag, tilltugg etc.

Alla auktoriserade begravningsbyråer har en prislista som kan användas för att se exakt kostnad för begravningen som ni är intresserade av.
 

Anlita begravningsbyrå

Vad gör en begravningsbyrå?

Som din begravningsbyrå bidrar vi med kunskap och erfarenhet och hjälper b.la. till med juridiken, dvs. att reda ut alla ekonomiska frågor, hur man ska agera vid dödsfall och med att planera begravning – oavsett om det är någon anhörig som gått bort, eller din egen planering inför livets slut.

Begravningsplanering kan b.la. innebära frågor som:

 • Hur ska bädden i begravningskistan se ut?
 • Hur ordnas placering i kyrkan vid begravning, vem ska sitta bredvid vem?
 • Vad är bra låtar till begravning, som passar in på en begravning och på den avlidne?
 • Vad ska man tänka på vid gravsättning, så den blir så bra som möjligt?

Vår erfarenhet visar att man sällan ångrar det man gjorde, men ofta det man inte gjorde. Läs gärna mer om våra tjänster på startsidan och se vad vi kan hjälpa er med!

Hur vet man att man inte blir lurad av begravningsbyrån?

Anlita alltid en auktoriserad begravningsbyrå, då kan ni vara säkra på att bli seriöst behandlade. Som en auktoriserad begravningsbyrå har vi högra krav på oss, för att våra kunder ska känna sig trygga.

 • Begravningsbyrån ska ha en översiktlig prislista
 • Vid beställning av begravning ska allt ni kommit överens om lämnas över i en dokumentation. De efterlevande kan därför i lugn och ro gå igenom allt hemma igen. Vill ni ändra något efteråt, är det bara att höra av er.
   

Själaringning, tacksägelse och andra kungörelser

Vad är själaringning?

Själaringning innebär att kyrkan ringer i klockan för att ge besked om ett dödsfall. Här kan du läsa mer om besked om dödsfall. Förr gjordes själaringning direkt när ett dödsfall tillkännagivits, nuförtiden är det vanligt att församlingar har själaringning en gång i veckan, medan vissa församlingar har slutat med själaringning.

Vad är tacksägelse / Vad betyder tacksägelse?

Tacksägelse är ett religiöst uttryck för tacksamhet. Genom tacksägelse i den avlidnes hemförsäljning tillkännages dödsfall. Prästen läser upp den avlidnes namn från predikstolen. Efter bönen ringer kyrkklockorna en kortare stund.

När har man tacksägelse?

Vanligen hålls tacksägelse i kyrkan vid högmässogudstjänsten första söndagen efter att dödsfallet tillkännagivits, eller vid högmässogudstjänsten första söndagen efter begravningen.
 

Flaggning vid dödsfall

Vem flaggar vid dödsfall?

I första hand är det sorgehuset som flaggar vid dödsfall, men det kan vara ett sätt att visa sorg för andra som stod den avlidne nära. Man kan naturligtvis också flagga vid den avlidnes arbetsplats.

När flaggar man vid dödsfall?

Flaggning vid sorg sker vid två tillfällen: på dödsdagen/dagen efter och på begravningsdagen. När begravningen är över hissas flaggan åter i topp.

Hur flaggar man vid dödsfall?

När man flaggar vid halv stång ska flaggan först hissas i topp och sedan halas ned till 2/3 av stångens höjd. På fasadstänger ska flaggan däremot befinna sig mitt på stången. Innan flaggan halas ska den först hissas i topp.

.