Testamente

Genom att skriva ett testamente så underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente så kan du bestämma hur du vill att ditt arv ska fördelas.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det uppfyllas visa krav:

  • Testamentet ska upprättas skriftligen
  • Den som skriver testamentet måste fyllt 18 år
  • Testators namnteckning skall bevittnas av två ojäviga personer som fyllt minst 15 år och som båda skall vara närvarande vid bevittnandet av testamentet.
  • Ett testamente kan ändras när som helst av testatorn. Det är alltid det senaste korrekt upprättade som gäller.
  • Ett testamente gäller bara i original och registreras inte vid någon myndighet

 

Vem behöver ett testamente? För dom flesta kan det vara bra att ha ett testamente. Detta gäller vi olika civilstånd.

  • Makar/registrerade partners med gemensamma barn – ärver alltid. Vill man frångå denna lagen så eller bestämma enskild egendom så måste ett testamente skrivas.
  • Makar/registrerade partners med icke gemensamma barn, ärver inte varandra. Vill man ändra detta så får ett testamente skrivas
  • Makar/registrerade partners utan barn, ärver varandra. Vill man ändra det eller bestämma vad som händer med arvet när båda är avlidna så måste ett testamente skrivas.
  • Sambor – ärver inte varandra enligt lag, inte ens om det finns gemensamma barn. Vill man att sambor ärver varandra måste det skrivas ett testamente.
  • Ensamstående utan barn som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta ett testamente.

 

Vi på Ekenveds Familjejuridik i Göteborg har långerfarenhet av att utforma testamenten. Ett testamente ska förvaras så att det inte kommer i orätta händer. Ett säkert sätt att förvara det är att lämna in det till oss på Ekenveds Familjejuridik i Göteborg så förvarar och vi bevakar det till dess att testatorn avlider.