Framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

 

En framtidsfullmakt är en fullmakt som man skriver för att ge en annan person fullmakt att ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter när du själv inte har möjlighet till exempel på grund av sjukdom. Det kan handla om att löpande ekonomi så som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken eller att hantera dina avtal. Det kan även vara att ta hand om försäljning av din fastighet eller bostadsrätt.

Du måste vara 18 år för att upprätta en framtidsfullmakt. Den måste vara skriftlig och ska vid undertecknande bevittnas av två vitten.

 

Lagen om framtidsfullmakter infördes 1 juli 2017.

Tanken är att framtidsfullmakten är ett alternativ till god man och förvaltare, vilket kan ge större integritet och bestämmande i både ekonomiska och personliga frågor.

 

Kontakta oss gärna på Ekenveds Familjejuridik i Göteborg så berättar vi mer.