Bouppteckning

När en människa avlider så ska det upprättas en bouppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder upprättas med en förteckning. En bouppteckning ska ske inom tre månader från dödsdagen. Vi hjälper er självklart med detta om ni inte själva har kunskapen eller inte orkar med.

Bouppteckningen ska innehålla uppgifter så som dödsbodelägare, arvingar och testamentstagare och vilka tillgångar och skulder som finns på dödsdagen.

Bra att tänka på:

  • Kan vara bra att värdera lösöret i den avlidnes hem för att undvika oenighet. Vi rekommenderar gärna en värderingsman.
  • Städning, röjning och försäljning av lösöre kan vi också vara behjälpliga med.
  • Behöver ni även sälja bostaden kan vi även där förmedla kontakter.
  • Vi kan även sköta förvaltningen av dödsboet vilket innebär att vi betalar räkningar, kontakter med banker och myndigheter. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

När dödsboet inte har tillräckligt med tillgångar för att klara av att betala hela begravningen kontaktar man kommunen där den avlidne bor och ansöker om ekonomiskt bistånd. Alla har rätt till en värdig begravning så då går kommunen in och bidrar upp till en viss gräns. Detsamma gäller om den avlidne har stora skulder.

En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man inte själv kunskapen bör man ta hjälp med detta. Vi på Ekenveds familjejuridik i Göteborg har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar och är auktoriserade boutredare. I vårt åtagande ingår att vi tar kontakt med banker, försäkringsbolag samt göra en släktutredning i de fall det behövs.

Kontakta oss gärna i Göteborg med era frågor så hjälper vi er.