Arvskifte och Bodelning

När bouppteckning är klar och registrerad hos Skatteverket och dödsboförvaltningen är klar, ska ett arvskifte göras om det är fler än en dödsbodelägare i dödsboet. I arvskiftet redovisar man hur arvet ska fördelas, skiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare. Om delägare inte är överens så om hur arvet ska fördelas kan man begära en skiftesman hos Tingsrätten.

Om den avlidne var gift eller hade ingått registrerat partnerskap ska bodelningen ske före arvskiftet. Om det finns en efterlevande sambo och om denne har begärt bodelning, ska den också göras före arvskiftet.

Arvskiftet kommer tillsammans med bouppteckningen ligga som grund för att avsluta bankkonton försäljning av värdepapper.

Vi på Ekenveds Familjejuridik i Göteborg hjälper er med detta i samband med upprättandet av bouppteckningen.