HUR GÖR JAG NU?

Hur går man tillväga när det värsta har hänt, när en anhörig har avlidit? En av de första sakerna man gör är att kontakta en begravningsbyrå. Som auktoriserad begravningsbyrå är vi på Ekenveds Begravningsbyråer ett mycket tryggt val. Du får också en omtanke och ett engagemang, som kan vara till stor hjälp i en svår stund.

Ta en sak i taget

Det är helt naturligt att man känner sig osäker inför allt som ska tas om hand när en anhörig gått bort. Ett bra råd är att man inte behöver ha bråttom. Ta en sak i taget. En del av det som du kanske oroar dig för kan nästan alltid vänta ett litet tag. Du behöver till exempel inte kontakta en begravningsbyrå omedelbart. Det kan ibland vara bra att vänta någon dag. Försök under tiden att fundera på sådant som tas upp på de följande sidorna, helst tillsammans med dina närstående.

Kontakta anhöriga och vänner

Det är naturligt att man så snart som möjligt kontaktar anhöriga och vänner och meddela vad som har hänt. Var samtidigt inte rädd för att be om hjälp och stöd. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med så vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontaktmöjligheter

Har du ingen närstående att prata med, kan du vara säker på att det finns andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Telefonnummer till din församling och till ”jourhavande” finns i telefonkatalogen. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Saker som du kanske måste ordna snarast

Det finns en del som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Misstänker du att det kan bli oenighet bland de anhöriga om till exempel bouppteckningen, är det bra om en utomstående person finns med när du är i bostaden. Det är inte lämpligt att ta med sig någonting därifrån. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Låt barn och ungdomar delta

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto större behov har de i allmänhet att få vara med och påverka.

Läs gärna Skriften "Hur Gör Jag Nu"

I skriften "Hur gör jag nu" tar vi upp många av de frågeställningar du ställs inför och besvarar dem. Du kan läsa den och mycket annat bland våra broshyrer och skrifter som du kan ladda ner i pdf format här "broschyrer och skrifter"eller hämta inne på något av våra kontor.