Före begravningen

Här hjälper vi dig att reda ut oklarheter som kan uppstå innan en begravning, när någon i ens omgivning har gått bort. Vi finns här för dig i svåra stunder, läs mer om oss på startsidan – din begravningsbyrå i Göteborg.

1. Besked om dödsfallet

Det är vanligt att de efterlevande ger besked om dödsfallet i en tidningsannons. Troligtvis vet du vad som hänt redan innan beskedet finns i tidningen, eftersom budskapet ofta sprids muntligt.

Får du beskedet direkt av de anhöriga kan det underlätta för dem om du erbjuder dig att sprida informationen vidare.

Ibland händer det att arbetsgivaren som den avlidne arbetade för sätter in en egen dödsannons. Ett bättre alternativ är att göra en minnestext, s.k. nekrolog och lämna till tidningen.

Sorg – barn och döden

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer i samband med dödsfall. Det sker i all välmening, men barn behöver få stöd för att klara av det som hänt, inte skydd från det. Barn måste precis som vuxna tillåtas att sörja.

Hur berättar man för barn att någon dött?

Det är viktigt att du tar dig att sätta dig ner med barnet. Det är först i tonåren som ungdomar inser vad ett abstrakt begrepp som döden innebär. Tänk därför på att:

  • Noggrant beskriva vad som har hänt

  • Acceptera att barnet visar sin sorg på olika sätt och var inte rädd för att visa din egen sorg

Ett barns första upplevelse av det här slaget betyder naturligtvis väldigt mycket. Om barnet får delta på sina villkor, minskar risken för att barnet ska uppfatta döden och begravningar som något hemskt, något man ska vara rädd för.

Dödsfall på förskolan eller i skolan

Om ett barn i klassen dör är det bra om du som lärare gör något för att hjälpa kamraterna med deras sorg och frågor. Ni kan t.ex.:

  • Tända ljus och ha en minnesstund för den avlidne

  • Öva in en sång och sjunga den på begravningen eller minnesstunden (om föräldrarna ger sitt medgivande)

  • Barnen får göra teckningar till den avlidne kamratens föräldrar

Ett barn som har förlorat en förälder, ett syskon eller annan närstående mår naturligtvis också bra av att känna stöd och förlåtelse från lärare och klasskamrater.

2. Hör av dig till de anhöriga så snart du kan efter dödsbudet

Efter ett dödsfall blir det många gånger ett tomrum kring de anhöriga. Släktingar och vänner drar sig för att ta kontakt. Det är tyst i telefonen och ingen kommer på besök.

De anhöriga behöver ditt stöd

Hör av dig så snabbt som möjligt efter dödsbudet, den/de som sörjer behöver ditt stöd. Det är visserligen aldrig försent, men det blir bara svårare ju längre du väntar.

Har du hört av dig en eller flera gånger före begravningen, kommer det också kännas mindre svårt att träffa de anhöriga på begravningsdagen.

Vad ska man säga när någon har gått bort?

Säg att du hörde vad som hänt och fråga hur det är. Det viktiga är att bemöta någon i sorg. Resten brukar ge sig, eftersom den som sörjer ofta har ett behov av att få prata. Blir det inte så mycket sagt gör det inget. Att vara tysta tillsammans är också ett sätt att umgås.

Uppehåll kontakten – det betyder mycket att det finns någon som lyssnar

De närmaste behöver någon att prata med även i fortsättningen. Många har ett behov av att gå igenom det som hänt om och om igen. Till slut tycker du kanske att det blir tjatigt, men försök stå ut med det. Det betyder mycket att det finns någon som lyssnar.

Skicka kondoleans till de anhöriga

Vad betyder kondoleans?

Kondoleans betyder att man visar sitt stöd i sorgen till de anhöriga till någon som avlidit. Vanligen skickas kondoleans så snart man fått veta om sorgen.

Hur skickar man kondoleans?

Att ringa är ett sätt att skicka kondoleans, men samtidigt är det bra om du gör ditt deltagande synligt genom kondoleansblommor, ett kondoleansbrev eller ett kondoleanskort. På så sätt blir även de anhöriga medvetna om att du tänker på dem.

Vad skriver man på kondoleanser?

Ett kondoleansbrev skrivs antingen korrekt eller vardagligt. Ofta fungerar det vardagliga bra och kan t.ex. uttryckas såhär: ”Jag blev så ledsen när jag hörde vad som hänt. Jag tänker på er. Hälsningar ….”.

Det bästa är om du kan överräcka din kondoleanshälsning själv, men det är förstås inte alltid möjligt med tanke på geografiska avstånd eller andra omständigheter, och då går det lika bra att skicka kondoleans. Man kan även skicka kondoleans till begravning.

Vad gör man när någon dött?

Den som sörjer orkar mindre än vanligt, så därför är det viktigt att du finns där och ställer upp. Du kan exempelvis:

  • Hjälpa till med vardagliga sysslor, t.ex. städa, tvätta, handla mat etc.

  • Engagera dig i begravningen t.ex. förbereda och hjälpa till på minnesstunden

  • Som arbetskamrat kan du göra en insats genom att samla ihop den avlidnes tillhörigheter på arbetsplatsen och lämna över dem till familjen vid ett lämpligt tillfälle

  • Om den anhörige inte har någon närstående bör du ser till att han/hon har sällskap den första tiden.

Vad gör man när förhållandet till de anhöriga är spänt?

Kontakta den begravningsbyrå som anlitats för begravningen. De kan, som neutral part, hjälpa dig med kontakten med de anhöriga.

3. Begravningsblommor och minnesgåvor

Begravningsblommor och kransar

Det är tradition att som gäst på begravning ha med sig begravningsblommor. Du kan beställa begravningsblommor och kransar till begravningen genom oss.

Gör beställningen i god tid, gärna några dagar innan begravningen. Det finns möjlighet att gå ihop med grannar, arbetskamrater etc. om en begravningsbukett eller krans. Läs mer om begravningsblommor och kransar här.

Minnesgåvor vid begravning

I dödsannonser hänvisar anhöriga ibland till välgörande ändamål, som t.ex. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Luther-hjälpen. Det innebär att du kan hedra den avlidne genom att skicka pengar till detta ändamål. Det förekommer också att man samlar in välgörande ändamål på minnesstunden efter begravningen.

Som bevis för gåvan skickar fonden ifråga en minnesadress till sorgehuset, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar.

Gå gärna ihop med bekanta

Om det är möjligt är det bättre att flera personer går ihop och lämnar en större summa än att alla skickar in pengar var för sig. På så sätt minskar fondens utgifter för minnesadress, porto, hantering m.m. Läs mer om minnesgåvor och minnesfonder här.