Begravningen

Du bör alltid försöka gå på begravningar, även när du är en avlägsen släkting/vän. Det betyder mycket för familjen att du kommer på begravningen. Här finns viktig information för dig som ska gå på begravning, men läs även information som kan vara bra att känna till före begravningen.

Begravning i enskildhet

Det händer att anhöriga vill hålla begravningen inom en liten krets av de alla närmaste. Ibland kommer dödsannonsen då efter begravningen, med tillägget ”Begravningen har ägt rum”

Begravning i enskildhet kan vara ett försök att göra en ansträngande position lite mindre påfrestande. Om det samtidigt innebär att man utestängt personer som hade velat gå på begravningen är det naturligtvis olyckligt.

Om beskedet i dödsannonsen istället är ”Begravningen äger rum i enskildhet”, men du vill gå på begravningen, bör du kontakta de anhöriga och höra dig för.

Vilken klädsel på begravning?

Hur formell begravningsklädsel ska vara varierar, precis som vid andra högtider. Men begravningsklädsel för kvinnor brukar innebära att klä sig diskret och för män mörka kläder och en svart eller diskret slips.

Måste man ha svarta strumpor på begravning?

Svarta strumpor brukar bäras av närmast anhöriga.

När ska man ha vit slips på begravning?

Närmast anhöriga har vit slips på begravning. Till närmast anhörig räknas: pappa, make, son, barnbarn, svärfar, svåger, men även kusin, farbror eller morbror om man så önskar.

Valfri klädsel på begravning?

Ibland finns det inte krav på sorgklädsel vid begravning, då anges detta som ”Valfri klädsel” i dödsannonsen. Då går alla färger förutom svart bra, men tänk på att välja kläder i en nedtonad färgskala.

Vad innebär ljus klädsel på begravning?

Ljus klädsel vid begravning kan innebära både valfri klädsel och just ljus klädsel. Fråga de anhöriga eller begravningsbyrån för att vara säker.

Barns klädsel på begravning?

Barn kan ha sina finkläder på begravning. Äldre barn bör ha diskreta finkläder, gärna mörka.

När ska man komma till en begravning?

Var på plats ca 15 minuter innan begravningen börjar, så du hinner hälsa på gäster och anhöriga på plats.

Om närmast anhöriga inte tar emot gästerna, är de antingen redan på plats i kyrkan/kapellet eller också har de valt att komma sist av alla.

Gästerna kan gå in tillsammans eller vartefter de kommer. Vår begravningsentreprenör hjälper till och ser till att det inte blir några oklarheter.

Placering i kyrka vid begravning

Vid kyrkliga begravningar sitter anhöriga och släktingar oftast på den högra sidan, medan övriga gäster sitter på motsatt sida. Undantag kan förekomma, beroende på hur många det är i varje grupp och på lokala traditioner.

Vår begravningsentreprenör diskuterar placeringen i förväg och hjälper gärna gästerna tillrätta i kyrkan.

Kyrklig begravning – Hur går kyrklig begravning till?

Svenska kyrkans begravningsritual är relativt tolerant och tillåter en del variationer. Samtidigt måste man acceptera att det inte går att göra vilka ändringar och tillägg som helst, eftersom det är en fastställd ritual.

Psalmer / musik vid begravning

Prästen väljer psalmer tillsammans med de anhöriga. Övrig musik vid begravning ska vara kyrkligt värdig, vilket avgörs av prästen och kyrkomusikern. Bedömningen kan variera från person till person.

För att bidra till stämningen i kyrkan är det bra om du sjunger med i psalmerna, oavsett om du har en bra eller mindre bra sångröst.

Det centrala i begravningsakten

Det centrala i begravningsakten är när prästen kommer till ”I Guds, den barmhärtiges namn, överlämnar vi stoftet av N.N. till gravens vila”. Församlingen står upp och prästen viger stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull, eller genom att göra korstecknet över kistan. Församlingen står också upp när de anhöriga kommer och när de lämnar kyrkan.

Håll koll på prästens tecken

Prästen, vår representant från begravningsbyrån eller kyrkvärden hjälper till genom att ge tecken, t.ex. när man ska resa sig upp.

Ibland finns även ett programkort som beskriver begravningens innehåll. Den kyrkliga begravningsritualen finns även beskriven i psalmboken.

Andra trossamfunds begravningsritualer

I Sverige finns en rad kristna samfund vid sidan av Svenska kyrkan, som t.ex. romersk katolska, grekisk ortodoxa samt olika frikyrkor. Även andra religioner som judendomen och islam förekommer.

Varje samfund har sin speciella begravningsritual. Tänker du gå på en sådan begravning och i förväg vill veta vad det innebär kan du få information av oss på begravningsbyrån.

Borgerlig begravning – vad är borgerlig begravning?

Borgerlig begravning är samlingsbegreppet för begravningar som sker utan någon speciell religiös ordning.

Hur fungerar en borgerlig begravning?

Det finns inga formella krav för hur en borgerlig begravning ska utformas. De anhöriga kan därför fritt välja lokal, begravningsförrättare, musik och sång.

Prästens kläder vid begravning

En begravning står, enligt kristen tro, inte enbart för sorg. Prästen är därför i allmänhet klädd i vitt, kanske med en smärre svart markering, men det finns olika slags prästkläder.

Prästens olika kläder:

 • Röcklin. En veckad, vit mässkjorta med vida ärmar, kompletterad med ett vitt eller svart band, stolan, som hänger ner från axlarna.

 • Alba. Vit mässkjorta med smalare skärning än röcklinet. Det svarta eller vita bandet, stolan, bärs korslagt över bröstet.

 • Prästkappa. En svart plisserad kappa som bärs över den prästerliga ämbetsdräkten kaftanen. Prästkappan används numera relativt sällan.

Fanor och fanbärare vid begravning

Fackföreningar och andra organisationer kan hedra en avliden medlem genom att en eller flera fanbärare vid begravning, bär organisationens egen florbehängda fana.

Den svenska flaggan får också användas, men inte florbehängd. Det är förbehållet kungliga begravningar.

Fanbäraren höjer fanan vid samma tillfällen som församlingen står upp, samt när fanbärarens organisation går fram till kistan för en sista hälsning. Ett annat sätt att hedra den döde är att exempelvis arbetskamrater eller skolkamrater står i parad framme vid kistan.

Defilering vid begravning

Vad betyder defilering?

Defilering betyder ”tätt, en efter en” och kommer från början från franskans défiler.

Vad är defilering vid begravning?

Defilering vid begravning innebär att begravningsgästerna går fram till kistan för att ta avsked av den avlidne. Defileringen sker i slutet av begravningen och äger rum i kyrkan/kapellet eller vid graven.

Hur går defilering till?

Vi på begravningsbyrån leder defileringen. De närmast anhöriga går fram först. Familjer går fram tillsammans. Större sällskap kan göra likadant, men det är bäst att prata med oss på begravningsbyrån först, så gruppen vet hur den ska placera sig runt kistan.

Ett sista farväl tas vid kistans huvud- eller fotände med en bugning eller nigning och man lägger sin handbukett på kistan eller i graven.

När blommorna läggs på kistan bör man undvika att bygga högar som kan rasa. Om du ser att högen börjar bli för stor kan du börja på en ny, eller lägga din bukett bredvid kistan.

Om den avlidnes närmaste står kvar vid kistan eller graven under defileringen kan det hända att någon går fram och kramar henne/honom för att visa sitt deltagande. Det innebär inte att alla måste göra likadant, något som kan bli ganska påfrestande. Gå då istället fram till den anhörige på minnesstunden eller utanför kyrkan efter begravningen.

Barn på begravning

Ska små barn vara med på begravning?

Ett barn ska naturligtvis inte tvingas, men man ska inte heller acceptera ett nej utan vidare.

Begravningen betyder minst lika mycket för barnens sorgearbete som för vuxnas, eftersom begravningen hjälper till att bekräfta att det som skett är verkligt. Detta gäller i regel även barn från två- till treårsåldern.

 • Förbered barnet på vad som kommer att hända

  Försök beskriva hur vuxna brukar reagera på begravningar och hur barnet själv kan känna sig. Berätta hur det ser ut i kyrkan och hur stämningen kommer vara.

 • Kom i god tid till begravningen

  Är ni i god tid kan begravningsbyråns representant ordna så att barnet i förväg kan komma in och bekanta sig med hur det ser ut i kyrkan.

 • En vuxen bör finnas vid barnets sida under hela begravningen

  Om du som förälder känner att begravningen blir påfrestande för dig, kan det vara bra om det också finns en annan vuxen vid barnets sida, som kan hjälpa till om barnet t.ex. behöver gå ut eller börjar bli otåligt.

Tal på begravning

Tal på begravning brukar ha lite olika karaktär, beroende på om de hålls i samband med begravningsritualen eller på minnesstunden.

Hålla tal på begravning

Tal som hålls på begravningen brukar vara korta, riktade till den döde och ha en mer officiell prägel.

Hålla tal på minnesstund

Tal på minnesstunden kan vara ganska fria till sin form och handla om den avlidne – små vardagsberättelser om hans eller hennes personlighet och intressen.

Måste man hålla tal på begravning?

Nej, man måste inte hålla tal på begravning, men det kan vara en snygg gest att om inte annat, hålla ett tacktal till begravningsgäster. Om det är ett så kallat tyst avsked, innebär det att begravningsakten sker utan tal.

Om du ska hålla tal på begravning – förbered dig ordentligt

Med tanke på stundens allvar är det en god idé att vara ordentligt förberedd om du ska hålla tal på begravning. Det är inte fel att läsa från manuskript, eller att åtminstone ha det till hands. Det skrivna talet kan du sedan lämna till de anhöriga som ett minne.

Fotografering på begravning

Att fotografera begravning är okej, förutsatt att de anhöriga inte har något emot det. Man brukar till och med rekommendera att någon fotograferar begravningen, så det ska finnas bilder som ett minne.

 • Undvik att fotografera under själva begravningsakten.

 • Rådgör för säkerhetsskull med representanten från begravningsbyrån.